Wettelijke kennisgeving

1. INLEIDING

De persoonlijke informatie of gegevens die u aan ons verstrekt, zullen worden behandeld in overeenstemming met de bepalingen van dit Privacybeleid.

Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van dergelijke informatie en gegevens en verklaart u dat alle door u verstrekte informatie of gegevens waar en nauwkeurig zijn.

Telkens wanneer u deze website gebruikt, valt u onder de toepassing van het Privacybeleid dat van tijd tot tijd van kracht is, en u dient deze tekst door te nemen om te controleren of u er tevreden mee bent.

2. GEGEVENSBESCHERMING - LOPD

Bestanden. In overeenstemming met artikel 5 van de Organieke Wet 15/1999 inzake de Bescherming van Persoonsgegevens, informeren wij u dat de persoonlijke gegevens die aan dit bedrijf worden verstrekt, of deze nu afkomstig zijn van de geïnteresseerde partij of van een door hen gemachtigde persoon, zullen worden opgenomen in naar behoren geregistreerde bestanden waarvoor het bedrijf verantwoordelijk is. VILLA'S FLAMENCO BAHÍA DE CONIL, S.L. De diensten die het aanbiedt zijn noodzakelijk voor de diensten die het levert.

Overdracht. Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de hierboven genoemde doeleinden en worden niet doorgegeven aan derden, met uitzondering van die mededelingen aan de autoriteiten, instanties of bureaus van de overheid waarmee de betrokkene of de door hem/haar gemachtigde persoon heeft ingestemd voor de correcte nakoming van de verplichtingen die voortvloeien uit de gecontracteerde diensten, of die verplicht of wettelijk toegestaan zijn.

ARCO Als u uw recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet wilt uitoefenen, kunt u dit doen door te schrijven naar het volgende adres: [email protected] of door contact op te nemen met het Spaanse agentschap voor gegevensbescherming voor elke vordering op de website: www.agpd.es.

Vertrouwelijkheid. VILLA'S FLAMENCO BAHÍA DE CONIL, S.L. garandeert de vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens in zijn bestanden en zal de wettelijke maatregelen nemen om, voor zover mogelijk, hun wijziging, verlies, verwerking of ongeoorloofde toegang te voorkomen. Zodra de verstrekte persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn, worden ze uit onze bestanden verwijderd en worden de media waarop de informatie met de verstrekte persoonlijke gegevens is opgeslagen, vernietigd of geretourneerd aan de eigenaar van de gegevens, al naar gelang het geval, zonder dat er kopieën van deze informatie worden bewaard.

3. WET OP DE DIENSTEN VAN DE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ EN DE ELEKTRONISCHE HANDEL - LSSI-CE

In overeenstemming met de informatievereisten van de LSSI-CE geven we je de volgende informatie:

Bedrijfsnaam: VILLA'S FLAMENCO BAHÍA DE CONIL, S.L.

BTW: B85870764

Maatschappelijke zetel: C/ MODENA 55. 28232. LAS ROZAS. MADRID

E-mail: [email protected]

Geregistreerd in het handelsregister van MADRID

In overeenstemming met de Verordening (EU) nr. 524/2013 van het Europees Parlement en de Raadvan 21 mei 2013, stellen we de volgende link ter beschikking van de klant die toegang geeft tot de Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie, Platform voor onlinegeschillenbeslechting van de Europese Unie.

Copyright 2019 Villas Flamenco. Wettelijke kennisgeving | Privacybeleid | Cookiebeleid